Stichting

Stichting recreatie en toerisme platform Bestemming Noardwest (kort: Bestemming Noardwest) is een samenwerkingsverband van toeristische ondernemersgroepen, organisaties en andere initiatieven uit de gemeenten: Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Menaldumadeel, Leeuwarderadeel, Leeuwarden en Ferwerderadeel.


Snelle linkjes:

Ons bestuur     De Regiospin     In de Media     Logo & Huisstijl   Resultaten


De Stichting heeft ten doel:
“Toerisme en recreatie in haar werkingsgebied te stimuleren, door algemene marketing en gastheerschap activiteiten in haar werkingsgebied te bevorderen, daartoe beleid te formuleren, gelden bijeen te brengen en voorts bij al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

De volgende organisaties zijn verbonden aan Stichting Bestemming Noardwest:

  • VVV Leeuwarden
  • Stichting promotie De Greidhoeke
  • Stichting Grou Promotie
  • Uytland Recreatie Ondernemers
  • VVV Harlingen
  • Toeristisch Wergea
  • Stichting Stadspromotie Ster van de Elfsteden Franeker

noordwest-friesland-regiomerken_jpg

 

 

 

 

Download hier de Statuten en minuut Stichting Bestemming Noardwest.

Het rekeningnummer van de Stichting is: NL28 TRIO 0198 3209 81 t.n.v. Stichting Bestemming Noardwest. We zijn aangesloten bij de Triodos bank.

De Stichting is vastgelegd onder nummer 64597172 bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden.