Bestuur

Het recreatie en toerisme platform Bestemming Noardwest Friesland kent het volgende dagelijkse bestuur:

Voorzitter: Ben van der Ham – VVV Harlingen  mail Ben
Secretaris: Fred de Lange – Ster van de Elfsteden Franeker mail Fred
Penningmeester: Gauke Kuiken – Uytland Recreatie ondernemers mail Gauke

Algemeen Bestuur
Ieteke Kloppenburg – VVV Leeuwarden
Catharina Jansen-Veenstra- Stichting Greidhoeke Promotie
Erik Heddema – Stichting Grou Promotie

Het rekeningnummer van de Stichting is: NL28 TRIO 0198 3209 81 t.n.v. Stichting Bestemming Noardwest. We zijn aangesloten bij de Triodos bank.

De Stichting is vastgelegd onder nummer 64597172 bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden.