Samenwerkings Agenda

Dit is de lijst met activiteiten van samenwerking tussen ondernemers, overheden, organisaties en onderwijsinstellingen.
☛ Vragen over de agenda? Mail naar info@bestemmingnoardwest.nl

 

juli  2017

Zomervakantie Noord 22 juli t/m 3 september
Zomervakantie Midden 8 juli t/, 20 augustus
Zomervakantie Zuid 15 juli t/m 27 augustus

Bouwvak Noord: 7 t/m 25 augustus
Bouwvak Midden:24 juli t/m 11 augustus
Bouwvak Zuid: 31 juli t/m 18 augustus

augustus 2017

zondag 20 augustus 2017
☛ Opstapdag Noordelijke Elfstedenvaarroute

september 2017

maandag 3 september 2017 Noord NL
☛start basisscholen

Open Monumentendag 9 en 10 september

dinsdag 26 september 2017 HITZUM
☛AB Stichting Bestemming Noardwest

september 2017

maanddag 25 september 2017 LEEUWARDEN
☛Netwerkbijeenkomst Jabikspaad

oktober 2017

Herfstvakantie Noord 21 t/m 29 oktober
Herfstvakantie Midden 14 t/m 22 oktober
Herfstvakantie Zuid 14 t/m 22 oktober

Nacht van de Nacht 29 oktober

november 2017

december 2017

Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari


 

Oude bijeenkomsten

dinsdag 30 augustus 2016 – KOARNJUM
Bijeenkomst werkgroep Theetuinen

maandag 5 september 2016 HARLINGEN
Bestuursvergadering Stichting Bestemming Noardwest

dinsdag 6 september 2016 FRANEKER
☛Klankbordvergadering regio-aanjager

donderdag 8 september 2016 – HARLINGEN
Stadsforum Harlingen kiest citymarketing

maandag 19 september 2016 – BERLTSUM
☛Vaardag Noordelijke Elfstedenvaarroute voor betrokkenen

zondag 25 september 2016 – NOORDWEST FRIESLAND
☛Open dag Theetuinen

maandag 26 september 2016 – FRANEKER
Eindpresentatie/ lancering identiteit Ster van de Elfsteden Franeker

dinsdag 27 september 2016 – 15:00 uur FRANEKER
CH2018 overleg Streekwurk NW

dinsdag 27 september 2016 – 19:30 uur OUDEBILDTZIJL
Eerste bijeenkomst Regiogids 2017

maandag 3 oktober 2016
Ondernemersbijeenkomst Jabikspaad i.s.m. toeristisch netwerk De Friese Wouden

dinsdag 4 oktober 2016 – 9.00 uur FRANEKER
Open werkochtend toeristische gebiedsbudgetten Noordwest Friesland

dinsdag 4 oktober 2016 – 20:00 uur ALDE LEIE
Werkgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute

woensdag 5 oktober 2016 – 19:30 uur EASTERWIERRUM
Evaluatie Theetuinenroute Noordwest Friesland

dinsdag 11 oktober 2016 – 19:30 uur DEINUM
Startbijeenkomst werkgroep Marketing

maandag 17 oktober 2016 19:30 uur OUDEBILDTZIJL
☛ Werkgroep Noordwest magazine 2017 

dinsdag 25 oktober 2016 15:00-17:30 uur LUTJE LOLLUM
☛ Werkgroep Marketing Noordwest Friesland

maandag 31 oktober 2016 HARLINGEN
Bestuursvergadering Stichting Bestemming Noardwest

dindsag 1 november 2016 locatie Boazum
De Greidhoeke dag

dinsdag 15 november 2016 – 15:00 uur HARLINGEN
3e bijeenkomst werkgroep Marketing Noordwest Friesland

donderdag 17 november 2016 – 13:00 uur FRANEKER
CH2018 overleg Streekwurk NW

dinsdag 22 november 2016 LEEUWARDEN
☛Toeristisch Platform (ambtelijke regio’s)

woensdag 23 november 2016 19:30 JIRNSUM
☛Ondernemersavond Jabikspaad De 2 Gemeenten

maandag 28 november 2016 HARLINGEN
Bestuursvergadering Stichting Bestemming Noardwest

woensdag 7 december 2016 – 20:00 uur camping van Harinxma DEINUM
☛Uytland ledenvergadering 

maandag 12 december 2016 – 7:30 uur locatie Abe Lenstra Stadion HEERENVEEN
☛Frysk Rekreaasje Kongres

dinsdag 13 december 2016 – 19:30 uur Kruiskerk, Hofleane 23 BERLTSUM
☛Bijeenkomst werkgroep N11R

maandag 19 december 2016 15:00-17:30 uur HARLINGEN
☛Vierde bijeenkomst Marketing werkgroep Bestemming Noardwest

maandag 19 december 2016 19:30 uur HARLINGEN
Bestuursvergadering Stichting Bestemming Noardwest

dinsdag 20 december 2016 – 11:00 uur HARLINGEN
☛Bijeenkomst Regiogids 2017

woensdag 21 december 2016 – 09:30 uur FRANEKER
☛Overleg werkgroep R&T Noardwest gemeenten

dinsdag 10 januari 2017 19:30 uur Nij Franjum MARSUM
☛Nieuwjaarsreceptie Bestemming Noardwest

maandag 16 januari 2017 9:00 uur LEEUWARDEN
☛Regiooverleg regio-spinnen bij Merk Fryslân

woensdag 18 januari 2017 10:00 uur HARLINGEN
☛Overleg magazine

vrijdag 20 januari 2017  BERLTSUM
☛Avond over ‘De 12e stad’

januari 2017

maandag 30 januari 2017 HARLINGEN
Bestuursvergadering Stichting Bestemming Noardwest

dinsdag 31 januari 2017 SINT ANNAPAROCHIE – De Blikvaart
☛werkgroepbijeenkomst N11R

dinsdag 31 januari 2017 FRANEKER – Museum Martena
☛11 Academische verhalen

dinsdag 7 februari 2017 9:30 uur LEEUWARDEN
☛Marketing werkgroep Noardwest – VVV Leeuwarden

maandag 13 februari 2017 10:00 uur HARLINGEN
☛Overleg magazine

dinsdag 14 februari 2017 19:30 uur WIER
☛Theetuinenoverleg De Brinkhoeve Wier

dinsdag 21 februari 2017 20:00 uur ALDE LEIE
☛werkgroep N11R

woensdag 22 februari 2017
☛DEADLINE KOPIJ REGIO GIDS 2017

maandag 27 februari 2017 HARLINGEN
☛DB Stichting Bestemming Noardwest

maandag 27 maart 2017 HARLINGEN
☛DB Stichting Bestemming Noardwest

maandag 3 april 2017 19:30 uur Boer Bauke BERLTSUM
☛Foldermarkt 2017

maandag 10 april 2017 10:00 uur VVV HARLINGEN
☛Routebijeenkomst Marketingwerkgroep NW

maandag 10 april 2017 20:00 uur Het Graauwe Paard OUDE BILDTZIJL
☛Overleg fietsen en varen N11R

maandag 10 april 2017 19:30 uur Ús Gebou SPANNUM
☛Ondernemersbijeenkomst/ foldermarkt De Greidhoeke

woensdag 12 april 2017 19:45 uur Aerden Plaats OUDE BILDTZIJL
☛TIP – opfrisavond Uytland

dinsdag 18 april 20:00 uur Zwembad Bloemketerp FRANEKER
☛Uytland ledenvergadering

woensdag 19 april 20:00 uur De Struverij  SINT ANNAPAROCHIE
☛N11R Werkgroep overleg over de Opstapdagen

donderdag 20 april 2017 19:30 uur  HARLINGEN
☛DB vergadering Bestemming Noardwest

maandag 24 april 2017 HARLINGEN
☛Algemeen bestuursvergadering Stichting Bestemming Noardwest

zaterdag 29 april 2017
☛ Opstapdag Noordelijke Elfstedenvaarroute

Meivakantie 22 t/m 30 april
Hemelvaartsweekend 25 en 26 mei

juni  2017

Pinksteren 4 en 5 juni

zondag 25 juni 2017 overal
☛Open Theetuinen dag Noordwest Friesland

zondag 25 juni 2017 overal
☛Dag van de Waddenzee

maandag 26 juni 2017 HARLINGEN
☛DB Stichting Bestemming Noardwest